Drobečková navigace

Úvod > Relkamační řád badmionton Střítež

Reklamační řád badminton Střítež

 

Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace rezervací objednaných spotřebitelem prostřednictvím on-line rezervace na webu www.badec-tr.cz  od naší společnosti:

Ing.Zbyněk Procházka , se sídlem 674 01 Střítež 10

IČ: 18537031

adresa pro doručování: 674 01 Střítež 10

telefonní číslo: +420 603 218 546

kontaktní e-mail: zbynekprochazka@seznam.cz

  1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

     1.1. Jako prodávající odpovídá za to, že vám bylo dodáno to zboží /rezervace /, které jste si objednali s tím že odpovídá objednaný čas, délka rezervace a její cena , uvedená v online rezervaci.

     1.2. Za vadu zboží nelze považovat rezervace jiného čísla kurtu než který byl v rezrvačním systému.

 

  1. Jaká je záruční doba?

     2.1. Reklamaci na rezervaci kurtu je nutné zaslat zřizovateli neprodleně na email poskytovatele zbynekprochazka@seznam.cz a ten reklamaci vyřeší do 30 kalndářních dnů.

  1. Jaká práva z reklamace rezervace vyplývají ?

     3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

     3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

  • a) Náhradní termín rezervace

Poskytovatel nabídne rezervaci ve vybraném volném termínu a čase ve stejné finanční hodnotě jako byla reklamovaná rezervace

  • b) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
    Vrácení peněz můžete požadovat v případě, že vám nebyla umožněna hra v uvedeném termínu a čase na jiném kurtu nebo na stejném kurtu v následném čase nebo v vzájemně domluveném termínu a čase jako kompenzace.
  1. Jak postupovat při reklamaci?

     5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

     5.2. Reklamace přijímáme v našem sídle.

Pokud máte zájem o reklamaci rezervací badmintonového kurtu jste ji povinni uplatnit okamžitě u obsluhy kurtu. Po tomto zašlete reklamaci písemně na adresu  Zbyněk Procházka, 674 01 Střítež  

     5.3. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned.  Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

     5.4. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

     5.5. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.